Tin Tức

Home/Tin Tức

Thời điểm nào nên khám sức khỏe tiền hôn nhân? | Sức khỏe

Theo Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế, tiền hôn nhân là thời gian từ lúc một người bắt đầu trưởng thành đến khi lập gia đình (bao gồm cả những người vị thành niên chưa trưởng thành về mặt tâm lý, xã hội nhưng đã phát triển về bộ máy sinh sản).

28/10/2020|Categories: Tin Tức|Tags: |0 Comments
Go to Top