MAFBAL được đánh giá là cơ hội đầu tư phù hợp cho các khách hàng trung niên, ưa thích mức độ rủi ro thấp mà vẫn có cơ hội đa dạng hóa loại tài sản đầu tư của cá nhân để chuẩn bị kế hoạch tài chính cho tương lai trung và dài hạn.

Đầu tư với mức độ rủi ro thấp mà vẫn đa dạng hóa loại tài sản đầu tư cho tương lai dài hạn

Quyền Lợi

Đặc điểm quỹ

 • Tên đầy đủ: Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Manulife
 • Tên viết tắt: MAFBAL
 • Công ty Quản lý Quỹ: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam
 • Nhà đầu tư của Quỹ: Nhà đầu tư tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài.

 • Khách hàng phù hợp: khách hàng trung niên, ưa thích các sản phẩm đầu tư an toàn, có độ rủi ro thấp.

 • Ngày giao dịch: Định kỳ Thứ Hai, ngày làm việc hàng tuần

 • Ngày định giá: Định kỳ Thứ Hai, ngày làm việc hàng tuần

 • Phí phát hành: 0.5% – 3%/giá trị thực hiện mua.

Mục tiêu đầu tư

Ổn định, cân bằng đồng thời tận dụng được cơ hội đầu tư từ thị trường chứng khoán

Chiến lược đầu tư

 • Cân bằng giữa đầu tư vào các loại cổ phiếu và trái phiếu; trong đó: Đầu tư vào các cổ phiếu của các công ty hàng đầu có tiềm năng tăng trưởng tốt và đầu tư vào các trái phiếu có độ rủi ro thấp như trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.
 • Tùy điều kiện thị trường, Quỹ MAFBAL có thể đầu tư một phần vào trái phiếu doanh nghiệp có mức lợi nhuận kỳ vọng tốt so với mức rủi ro tăng thêm.

Tài liệu tham khảo

Hãy liên hệ ngay với Ánh để được tư vấn miễn phí!

Dang Ky Tu Van Theo Goi San Pham

Avatar

Dương Kim Ánh

 • Trưởng Phòng Kinh Doanh

 • Code: HZ547

0945.88.00.53

0 0 votes
Article Rating