Blogs

Home/Blogs

Vinmec Times City: Kiểm soát dịch bệnh Covid-19 – Đảm bảo an toàn cho khách hàng

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra phức tạp, lây lan rộng trong cộng đồng, Bệnh viện ĐKQT Vinmec Times City đã tăng cường công tác sàng lọc, trang bị kiến thức và các phương tiện phòng hộ, rà soát vận hành thiết bị chống dịch... 24/7, Bệnh viện luôn chủ động phát hiện, cách ly và chuyển tuyến người bệnh, nhằm đảm bảo an toàn cho khách hàng đến thăm khám trong thời điểm này.

03/03/2020|Categories: Blogs|Tags: |0 Comments

Vinmec Phú Quốc: Sàng lọc dịch bệnh 100% khách hàng – đảm bảo an toàn cho người bệnh và khách du lịch

Tuy phải dành thêm thời gian sàng lọc nhưng khi được tư vấn rõ mục đích của công việc này, khách hàng đều vui vẻ hợp tác. Để tạo thuận lợi cho khách hàng, bệnh viện phân luồng, bố trí bảo vệ hướng dẫn khách hàng, đồng thời các biển chỉ dẫn được bố trí dễ nhìn, dễ hiểu và thuận lợi.

26/02/2020|Categories: Blogs|Tags: |0 Comments
Go to Top