Bảo hiểm nhân thọ là nghiệp vụ bảo hiểm cho người được bảo hiểm sống hoặc chêt

Phi nhân thọ là nghiệp vụ bảo hiểm tài sản, trách nhiệm dân sự và các nghiệp vụ bảo hiểm khác không thuộc bảo hiểm nhân thọ.

Hai loại bảo hiểm này có các đặc điểm khác nhau như:

Bảo hiểm nhân thọ thì đối tượng bảo hiểm chính đó là tính mạng ( con người), thời gian hiệu lực hợp đồng thì có thể đến suốt đời người, đóng phí trong 4-20 năm, khi không có rủi ro thì số tiền đó tiếp tục được nhân lại, khi người mua bảo hiểm tham gia nhiều hợp đồng bảo hiểm cùng lúc và khi xảy ra rủi ro, công ty sẽ bồi thường tất cả các hợp đồng này.

Phi nhân thọ thì đối tượng bảo hiểm chính là tài sản, trách nhiệm dân sự, thời gian hợp đồng chỉ là 1 năm, đóng phí trong 1 năm, khi không có rủi ro thì sẽ mất toàn bộ phí đóng vào, khi khách hàng mua nhiều hợp đồng thì công ty chỉ bồi thường không quá mức giá trị tài sản.

Để biết thêm chi tiết về bảo hiểm Manulife, liên hệ ngay với chúng tôi

Fanpage: https://www.facebook.com/groups/giaidapbaohiemmanulife/

Website: https://hocvanchocon.com/

Mobile: 0945.88.00.53 ( Ms.Ánh )

Email: anh_hz547@manulife.com.vn

#baohiem

#baohiemnhantho

#baohiemmanulife

0 0 votes
Article Rating